Pretinsa tracomanie a „Programului Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism” din 1974

Am găsit pe site-ul revistei Historia un exemplu de „minciună în falş”, vorba lui Ceauşescu, 🙂 sau poate, mai degrabă, de eroare teribilistă, ca să nu zic un caz de „luat valul”, în care cineva citeşte câteva rânduri şi entuziasmul propriu (a.k.a „ideile preconcepute”) completează textul citit şi cu ce nu scrie în el. (Cazul cel mai recent, faimos şi rusinos de „luat valul” şi „completare” text este scandalul Liiceanu – Dragnea, fără a exista acolo măcar scuza tinereţii).

E vorba despre articolul historia.ro „PCR scrie istoria României. Cum a decis regimul comunist varianta oficială a istoriei României” semnat de o tânără publicistă, absolventă de istorie1.

Având în vedere trimiterile bibliografice destul de abundente prezente în articolul în discuţie, s-ar putea ca tânăra autoare să fi alcătuit o sinteză a unor scrieri cu privire la „Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism” din 1974 (nu 1975 cum sustine Boia2 – în 1975 a fost doar publicat), fără a fi citit programul însuşi sau acordând mai multă greutate comentariilor decât obiectului acestora – programul PCR.

Dealtfel, la orice căutare găseşti articole de acest tip pe tot felul de publicaţii online precum „lapunkt” – nu ştiu ce-o mai fi şi aia – dovadă privind amploarea fenomenului: dezinformările „demitizatoare” au luat amploarea unui folclor urban care se propagă „din gură-n gură”, fără discernământ, ajungând să aibă, precum creaţia populară, autor colectiv.

Revenind la articolul „incriminat”: în al doilea paragraf, găsim o eroare jenantă pentru un absolvent de istorie. Afirmă autoarea că PCR era „autoritate supremă în stat.

În realitate, consultând Constituţia RSR din 1965, la îndemâna oricui pe internet, aflăm la art. 4 că „Marea Adunare Nationala este organul suprem al puterii de stat, sub conducerea si controlul caruia isi desfasoara activitatea toate celelalte organe ale statului„.

La art. 3 din Constituţia din 1965, aflăm că „In Republica Socialista Romania forta politica conducatoare a intregii societati este Partidul Comunist Roman„.

Carevasăzică, PCR este forţă politică, nu autoritate de stat, cum susţine istorica noastră. Este forţă politică conducătoare (scuzaţi cacofonia!) a societăţii, nu a statului.

Mai afirmă autoarea că „acum, partidul nu face altceva decât să prezinte poporului (și istoricilor) această istorie oficială, dezavuând în același timp interpretările alternative.

În realitate, Programul PCR de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism (1974, publicat în 1975) nu a dezavuat nimic în materie de istorie antică, afirmaţia este gratuită.

Mai aflăm din Historia că:

„Sub titlul Dezvoltarea istorică a poporului român pe calea progresului economic și social, a libertății și neatârnării, istoria începe cu tracii și așa-zisa organizare statală traco-getică, oficializând astfel tracomania regimului.” (https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/pcr-scrie-istoria-romaniei-cum-a-decis-regimul-comunist-varianta-oficiala-a-istoriei-nationale)

Impresia transmisă de autoare este că acest program din 1974 a reprezentat documentul politic prin care „tracomania” ar fi fost consacrată ca doctrină oficială în România în materie de istorie.

O mărturisire: iniţial luasem de bun articolul din Historia şi chiar mă gândeam să scriu ceva în care să arăt că dacopaţii, despre care am o părere extrem de proastă, urmează linia politică stabilită prin programul PCR din 1974.

Totuşi, ceva mă rodea: dacă tracomania/dacomania era oficializată în programul PCR din 1974, atunci cum se face că eu am învăţat la şcoală (1981 – 1993) că ne tragem din daci şi romani, că româna e limbă latină, legile fonetice generale care au actionat in perioada transformarii limbii latine in limba romana, etc., adică idei diametral opuse celor dacopate?

Asta m-a făcut să caut şi să citesc programul. Am postat un link mai sus. Îl găsiţi şi pe site-ul CNSAS, aici (de unde l-am preluat şi eu, dealtfel).

Ce să vezi? Citind programul PCR în cauză, nici vorbă de tracomanie! Dealtfel, partea referitoare la istoria antică se întinde pe o pagină şi jumătate (pag. 27 şi 28)  dintr-un volum de 223 de pagini publicat de Editura Politică în 1975.

În continuare, se mai afirmă în Historia despre programul PCR: „Tracii sunt prezentați drept una dintre marile civilizații ale Antichității, la același nivel cu grecii, romanii sau perșii.

Iată ce scrie de fapt în program:

Influenţe puternice asupra dezvoltării vieţii materiale şi culturale a Daciei au avut contactele largi cu unele din civilizaţiile cele mai avansate ale antichităţii – greacă, romană, persană şi altele – procesul de înrîurire reciprocă cu acestea.

Dacă citeşti atent textul de mai sus, constaţi că de fapt mult-hulitul program „tracomaniac” al PCR recunoaşte superioritatea civilizaţiilor greacă, romană şi persană, din moment ce acestea – unele dintre cele mai avansate ale antichităţii (implicit mai avansate decât cea traco-dacă, altfel ar fi scris „la fel de avansate”) – au influenţat puternic dezvoltarea vieţii din Dacia. Singura parte discutabilă este caracterul reciproc al înrâuririi, deşi, dacă te gândeşti la oraşele greceşti din Dobrogea care făceau negoţ cu geţii, la Columna lui Traian, la tracii din Iliada, la tracul Orfeu, la aurul dacic şi, până la urmă, la formarea poporului român, e poate o afirmaţie exagerată prin generalizare (vorbind de civilizaţii în ansamblu) dar nu falsă (dacă ne referim la manifestările lor din zonele balcanică şi carpato-danubiano-pontică).

Şi, fiindcă veni vorba de „tracomania” reclamată de tânăra autoare, tracii sunt menţionaţi în programul PCR într-un singur loc:

„O importanţă deosebită a avut organizarea statală traco-dacică, ce atins punctul culminant în perioada regatului lui Burebista şi al lui Decebal.”

Dacă păcătuieşte prin ceva afirmaţia de mai sus, e tocmai absenţa principalului regat tracic, acela al odrizilor, mai vechi şi mai durabil decât regatele dacice succesive:

Odrysian
By Alexikoua [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)%5D, via Wikimedia Commons

Adică, nici vorbă de tracomanie! Dacomanie poate a vrut să spună, dar şi în privinţa asta afirmaţia e nefondată.

În rest, în program e vorba peste tot de daci, nu de traci.

Dealtfel, prezentând corect etnogeneza poporului român (prin contopirea dacilor cu romanii), lucru menţionat şi în articolul din Historia, programul PCR din 1974 nu este dacopat sau tracomaniac, ci dimpotrivă. Cred că şi autoarea articolului, absolventă de istorie, cunoaşte preceptele dacopate – inexistenţa romanizării, dacii vorbeau limba din care se trăgea latina, etc. Nici vorbă de aşa ceva în programul PCR!

În program sunt multe afirmaţii discutabile sau fabulaţii – acel stat neorganizat, despre care nu există nicio dovadă şi în general viziunea marxist-leninistă asupra istoriei, cu rolul revoluţionar al ţărănimii şi aşa mai departe.

Dar astea n-au nicio legătura cu dacomania sau tracomania.

Afirmaţia din program că rămânerea în urmă a principatelor se datorează dominaţiilor imperiilor vecine nu văd ce are deplasat. N-o fi fost singurul factor, dar nici măcar Boia n-a susţinut că Imperiul Otoman sau cel rus de pildă ar fi fost factori de progres.

Rusofobia implicită a programului PCR, sugerată în Historia, rezultă din gonflarea afirmaţiei că

„Exploatarea feudală a fost agravată de dominaţia marilor imperii vecine otoman, habsurgic, ţarist – îndeosebi de dominaţia otomană – care prin războaie, prăzi şi biruri au secătuit, veacuri de-a rândul, avuţia ţărilor româneşti.”

Dar programul spune în continuare că

„Între poporul român şi popoarele acestor imperii – îndeosebi poporul rus, popoarele din Balcani şi din bazinul dunărean – între forţele progresiste din rîndul acestor popoare, s-au dezvoltat relaţii de colaborare şi ajutor reciproc în lupta pentru idealul libertăţii nationale şi sociale, pentru lichidarea orînduirilor perimate din punct de vedere istoric şi făurirea unei vieţi mai bune, în concordanţă cu cerinţele obiective ale dezvoltării sociale.”

Aşadar, caracterul rusofob şi „schimbarea de orientare” în relaţiile româno-sovietice pe care le vede autoarea articolului în aceste rânduri sunt mai mult „in the eye of the beholder”, ele neavând nimic revoluţionar. Şi în URSS era condamnat Imperiul Ţarist!

Chiar demitizatorul-şef, Boia, caracterizează corect Programul PCR de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, de fapt partea sa referitoare la istorie:

„Programul partidului comunist din 1975, redactat în termeni destul de vagi pentru a mulţumi pe toată lumea, se referă la «aspectele negative» ale stăpânirii romane, dar şi la «noua înflorire economico-socială» din epoca respectivă, subliniind de asemenea  că românii au apărut «prin contopirea dacilor cu romanii»”3

Ca urmare, pe loc repaus! Demitizatori, aţi greşit programul, ăsta nu era dacopat!

___________

1Andreea Lupşor, PCR scrie istoria României. Cum a decis regimul comunist varianta oficială a istoriei nationale în www.historia.ro, articol nedatat, <https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/pcr-scrie-istoria-romaniei-cum-a-decis-regimul-comunist-varianta-oficiala-a-istoriei-nationale>, 17.09.2017
2Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, ed. Humanitas, Bucureşti, 2011, p. 173
3Ibidem

Reclame

4 responses to “Pretinsa tracomanie a „Programului Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism” din 1974

  1. Marota asta cu tracomania i s-a imputat în premieră lui Ceaușescu via Europa Liberă din cauza asocierii lui cu Iosif Constantin-Dragan și cu istoricul oficial al PCR Ion Popescu-Puțuri.

    http://foaienationala.ro/lucian-boia-si-mitizarea-istoriei-recenzii-ale-acad-ioan-aurel-pop-xi.html

  2. Puțuri este amintit de Mircea Dogaru când vorbește despre „un mare patriot, dac, așa…” în prima parte a clipului.

  3. Pingback: Flaccus, romanul de la numele căruia NU vine cuvântul „valah” | BlogR Ikonoklast

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s